GL toppar Paris MOU-listan

Germanischer Lloyd behåller förstaplatsen på hamnstatsorganisationen Paris MOUs lista över klassningssällskapens resultat i hamnstatsinspektionerna. Listan bygger på antalet klassrelaterade nyttjandeförbud i förhållande till antalet inspektioner under en treårsperiod. Totalt gjordes 11.882 inspektioner på GL-klassade fartyg under 2003-2005 och endast 43 inspektioner resulterade i nyttjandeförbud. Tvåa på listan är italienska RINA, följt av norska DNV, amerikanska ABS, franska BV, japanska NK och brittiska Lloyd’s Register. 25 klassningssällskap finns på listan. I botten återfinns albanska Register of Shipping, amerikanska International Register of Shipping, de grekiska sällskapen International Naval Surveys Bureau och Hellenic Register of Shipping samt cypriotiska Inclamar.