Birger Jarl som hostel vid Skeppsbron i Stockholm.

Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Ny hamntaxa slår hårt

Den nya prismodellen för hamn- och skärgårdstrafiken i Stockholm kommer att slå hårt mot många rederier. Vissa kommer att få avgiftshöjningar på 200–300 procent.

Vid årsskiftet införs en ny prismodell för hamn- och skärgårdstrafiken i Stockholm. Den nya hamnavgiften kommer att bestå av två delar – en kajavgift och en fartygsavgift. Därmed försvinner den rörliga passageraravgiften.

– Det rör sig om en enorm prisökning i en av landets största hamnar. 90 procent av redarna drabbas väldigt hårt, säger en redare som Sjöfartstidningen har pratat med och som vill vara anonym.

– För de flesta rederier handlar det om en prisökning på 200–300 procent. Vi känner oss överkörda. De som gynnas är rederier med många passagerare.

Efterfrågar stegvis höjning 

Enligt Stockholms Hamnar görs förändringarna för att möta de nya behoven och för att skapa tydliga och transparenta förutsättningar för hamn och skärgårdstrafiken i Stockholm. Det administrativa arbetet kommer, enligt hamnbolaget, att förenklas och det faktum att vatten ingår i kajplatsavgiften gör att den administrativa kostnaden minskar ytterligare. Modellen ska också ge lika förutsättningar för alla aktörer samt vara konkurrensneutral.

Från låga nivåer

Enligt Stockholms Hamnar sker höjningen från väldigt låga nivåer, vilket redaren som Sjöfartstidningen har pratat med delvis håller med om.

– Vi tycker att det har varit ganska billiga kajhyror och det är heller inte så att vi helt motsätter oss en höjning. Men det är helt befängt att höja så här mycket i ett slag. Vi har föreslagit en stegvis höjning under tre år, något som besvarades med att vi har haft ett år på oss att anpassa oss till den nya prismodellen.

Öppnar upp möjligheter

På Stockholms Hamnar tycker man att de som får stora prishöjningar procentuellt sett fortfarande har en relativt låg avgift, därför är man heller inte rädd för att det ska bli tomt längs Stockholms kajer.

– När vi nu har påbörjat arbetet med att teckna nya avtal så är tendensen att rederierna ser över möjligheterna att nyttja kajerna mer yteffektivt, vilket förhoppningsvis öppnar upp möjligheten för fler fartyg längs kajerna på sikt, säger Tor Wildestam, enhetschef på Stockholms Hamnar.

Inte medvetna

Efter synpunkter från redarna så beslutade hamnbolaget att reducera kajavgiften med 60 procent för kultur- och traditionsklassade fartyg. Viss rabatt får även fartyg med till exempel eldrift eller katalytisk avgasrening. För redaren som Sjöfartstidningen har pratat med kommer verksamheten att fortgå som vanligt nästa år, men han känner till åtminstone ett rederi som tvingas lägga ner.

– Jag hoppas beslutsfattarna och hamnstyrelsen inser konsekvenserna av detta. Jag tror inte att alla är medvetna om hur det slår mot vissa av Stockholm Hamnars kunder.

Stor skillnad

Fartygsavgiften för fartyg över tolv meter blir nästa år 15.000 kronor per år och 7.500 kronor för fartyg under tolv meter. Kajplatsavgiften har fastställts till 300 kronor per meter och månad, för tiden när fartyget ligger vid kaj. Ett prisexempel som rör kajplatsavgiften: Ett fartyg på 30 meter som lägger till med längdsidan får 2018 en kajavgift på cirka 108.000 kronor per år (3.600 kr/m x 30 m), att jämföra med dagens kajavgift för nämnda fartyg som är cirka 30.252 kronor.

Kommentarer

  • Johan Söderholm

    Verkar som även Sverige fått en ”minister Berner”, som ställt till det i Finland de senaste åren. D.v.s totalt främmande för realiteter.

Artikeln är stängd för fler kommentarer