Oroligheter på arbetsmarknader slår hårt mot sjöfarten

The Strike Club, ett ömsesidigt försäkringsbolag specialiserat på att täcka förseningskostnader, varnar för att oroligheter på arbetmarknader runt om i världen slår hårt mot sjöfarten. I ett uttalande från klubben säger man att under de senaste sju dagarna har sjöfarten påverkats av den finska strejken i pappersindustrin, en 48-timmars strejk i hamnen i Pireus, en hamnstrejk i södra Frankrike och en i Italien (båda till stor del reaktioner på EU:s förslag till hamndirektiv) och en strejk inom stål- och verkstadsindustrin i Sydafrika. Enligt klubben steg försäkringskraven med 17 procent under försäkringsåret 2003/2004.