Minst ett anbud på Gotlandstrafiken

Anbudstiden för Gotlandstrafiken har gått ut, men det råder sekretess om vilka rederier som har lämnat anbud.– Man kan tänka sig ett scenario där vi måste förhandla med olika anbudsgivare och då vore det mycket olämpligt att de känner till hur många anbudsgivare det finns, säger Tom Andersson, avtalshandläggare på Rikstrafiken.Säkert är att Destination Gotland i går på den sista anbudsdagen lämnade in ett anbud sedan regeringen beslutat att ändra reglerna för rederistöd.Vinterns spekulationer, som delvis låg bakom regeringsbeslutet, om att Tallink skulle lämna ett anbud visade sig vara grundlösa.