Viking Line lämnar anbud på Silja

Från Viking Line meddelas att man lämnat ett indikativt anbud avseende förvärv av Silja Oy Ab. Silja Line och Viking Line har under nästan hela den tid som man opererat färjetrafik mellan södra Finland och Stockholmsområdet varit arga konkurrenter. De har upprätthållit reguljär trafik på så gott som samma linjer.Viking Line kunde notera tillväxt i sina passagerarvolymer under 2005. Under året reste ca 5,4 miljoner passagerare med Viking Lines fartyg, vilket innebär en ökning med 2 procent jämfört med året innan.