EMSA begär in anbud på charter av oljeskyddsfartyg

Den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA begär in intresseanmälningar för anbud på oljeskyddsfartyg. Avsikten är att kontraktera fartyg som normalt används i kommersiell verksamhet men som snabbt kan sättas in vid olyckor där oljespill är följden. Fartygen skall vara komplement till kuststaternas egna resurser. Upphandlingen i denna omgång gäller fyra geografiska områden: Östersjön (Göteborg–St Petersburg), det västra inloppet till Engelska kanalen, Atlantkusten och östra Medelhavet, och en operatör kan lämna anbud inom ett eller flera områden. För Östersjön är målet att handla upp fartyg med en upptagningskapacitet på 1.500–3.000 kubikmeter. Om operatörens anbud är uppdelat på flera fartyg skall varje fartyg ha en minsta kapacitet på 700 kubikmeter. EMSA ser gärna att anbudet är fördelat på flera fartyg eftersom det ökar möjligheterna till en snabb insats. Fartygen kan antingen ha fast utrustning för uppdraget ombord, eller ha den lagrad i hamn för snabb installation. I Östersjön krävs minst isklass 1B. Myndighetens budgetram för denna upphandling är EUR 17,5 miljoner för 2005, av vilket EUR 4,5 miljoner är avsatt för Östersjön. EMSA avser skriva avtal på minst tre år och anbudstiden går ut i juli i år. Upphandlingar av ytterligare resurser för Östersjön och Atlantkusten kommer att göras 2006, tillsammans med västra Medelhavet.