Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Mer än hälften av EU:s utrikeshandelsvärde går med köl

50,8 procent av värdet på EU:s import och export till icke-medlemsstater går med fartyg. Mätt i vikt uppgår sjötransporterna till nästan 75 procent. Det framgår av EU:s statistik över transporterna. Dover är den största passagerarhamnen inom EU med 13,3 miljoner passagerare 2010. Helsingfors är den största passagerhamnen i Norden på sjunde plats, med Stockholm och Helsingborg på nionde respektive tionde plats.Största godshamnen 2010 var Rotterdam med en omsättning på 395,7 miljoner ton. Störst i Norden var Göteborg 12 plats med 42,9 miljoner ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.