Mazheikiu Nafta vill ha pipeline till Klaipeda

Nyhetsbyrån BNS meddelar att de stoppade oljeleveranserna via pipeline till Mazheikiu Nafta väcker en gammal idé om att bygga en pipeline från Klaipeda hamn till oljeraffinaderiet i Mazheikiai. Ungefär 41 procent av Mazheikiu Naftas export av oljeprodukter går till Västeuropa och 19 procent till USA. För att bygga pipelinen behövs regeringens godkännande, men det ingick också i privatiseringsplanerna för Williams International, Mazheikiu Naftas tidigare ägare.