Litauens regering vill ha kontroll över Mazheikiu Nafta

Litauiska regeringen är, enligt nyhetsbyrån BNS, missnöjd med samarbetet med Mazheikiu Naftas ryska huvudägare Yukos. Det ryska oljebolaget är under hård press i Ryssland och Litauen söker någon annan samarbetspartner som skulle kunna garantera oljeleveranser för de följande fem åren. Det statliga ryska oljebolaget Transneft har inte tilldelat Yukos någon kapacitet i rörledningarna för export till Mazheikiu Nafta för andra kvartalet i år och man har lovat att exportera endast 339.000 ton råolja via Butingeterminalen.Regeringen är orolig för att ryska staten via Yukos kan göra anspråk på aktierna i Mazheikiu Nafta. Under förhandlingar med litauiska regeringen i början av februari avstod Yukos från sin rätt att köpa ytterligare 9,72 procent av aktierna. Litauiska staten äger 40,6 procent av Mazheikiu Nafta och Yukos 53,7 procent. Yukos har också förhandlat med Lukoil om försäljning av sina aktier i Mazheikiu Nafta. Värdet på aktierna uppskattas till 1,99 miljarder LTL (576 miljoner EUR).