TT-Line reducerar utsläpp

TT-Line vidtar en rad åtgärder för att ytterligare reducera utsläppen från sina fartyg och varaktigt förbättra luftkvaliteten i hamnar och till sjöss. Programmet kallas Green Bridge och omfattar utsläpp både i hamn och till sjöss. Fyra av TT-Lines sex färjor har dieselelektriskt maskineri, vilket innebär att dieselmotorerna kan arbeta med konstant varvtal och därmed genererar mindre utsläpp. Sedan årsskiftet använder TT-Line under hamnuppehållen dieselolja med en svavelhalt på 0,1 procent, vilket blir EU-krav för mer än två timmar långa hamnuppehåll först efter 2010. Till sjöss används bränsle med 1 procents svavelhalt, vilken med god marginal underskrider den tillåtna gränsen på 1,5 procent inom Östersjön.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.