Lastade VLCC genom Suezkanalen 2011

Kanalmyndigheten hoppas ha ökat djupet i Suezkanalen till 66 fot i slutet av nästa år och möjligen till 72 fot 2011. Det skulle öppna vattenvägen också för lastade VLCC-tankers. I dag är maxstorleken runt 150.000 ton dödvikt.