Första Aframaxtankern lastade i Vysotsk

Den 20 september lastade Sovcomflots tanker ”Petropavlovsk” (byggd 2002, 106.000 ton dw) 80.000 ton gasolja i oljeterminalen Lukoil-II i Vysotsk (Uuras). Lastning av Aframaxtankfartyg blev möjligt efter att farleden fördjupats till 15,4 meter. Vid kajen är vattendjupet 14,5 meter. När det pågående tredje utbyggnadsskedet av terminalen slutförts under nästa år blir årskapaciteten 12 miljoner ton.