Danska Sjöfartspriset 2011 gick till örlogsfartyg

Danmarks Rederiforening har i samband med den ordinarie bolagsstämman utdelat Sjöfartspriset 2011 till den danska marinen och de två besättningarna på Absalon och Esbern Snare för deras insatser i kampen mot sjöröveriet i vattnen utanför Somalia. Priset på 50.000 DKK togs emot av försvarsminister Gitte Lillelund Bech på uppdrag av marinen och besättningen. Esbern Snare är fortfarande på uppdrag i området.