Längre tid för privatiseringssamtal

Slutdatumet för privatiseringsförhandlingarna av Gdynia Shipyard har skjutits upp igen, denna gång till 20 maj. Ministeriet som är ansvarigt för privatiseringar förhandlar med Amber, dotterbolag till Zlomrex, som till den 30 april hade ensamrätt till privatiseringsförhandlingar.Både ministeriet och varvets ledning hävdar att förhandlingarna går bra och att privatiseringsprocessen ska avslutas före den 30 juni. De långa förhandlingarna oroar fackliga representanter som vill veta när viktiga beslut gällande framtiden och arbetsplatser ska fattas.Amber är intresserat av att ta över kontrollen av de två största polska produktionsvarven och fartygsmotortillverkaren H. Cegielski i Poznan.