Estland kräver mer tid för miljökonsekvensutredning

Det estniska miljöministeriet, närings- och kommunikationsministeriet samt utrikesministeriet har tillsammans med miljöorganisationer konstaterat att Estland på sex veckor inte hinner utreda miljökonsekvenserna av den rysk-tyska gasrörledningen Nord Stream. Tiden för att ta fram en miljökonsekvensutredning hade föreslagits av de länder som deltar i byggandet av rörledningen – Ryssland, Tyskland, Finland, Sverige och Danmark. Enligt ett miljöavtal mellan Estland och Finland från 2002, som förpliktar regeringarna att meddela varandra om miljöpåverkan över gränserna, har Estland två månader på sig för att komma med sina synpunkter. Dessutom anser man att en offentlig debatt måste få pågå i minst två veckor. Den 7 november har man planerat att hålla ett möte i Köpenhamn om miljökonsekvenserna över riksgränserna. Där skall de fem nämnda länderna redogöra hur projektet framskrider.