Tankfartyg behöver mer tid för att möta svavelkrav

Det behövs minst ett år till innan alla tankfartyg klarar EU-kravet på att bara använda bunkerolja med max 0,1 procents svavelinnehåll i hamn eller till ankars. Detta börjar att gälla inom EU den 1 januari nästa år, men upp mot 2.500 tankfartyg och 260 LNG-tankers måste anpassa sina pannor innan dess. Det hävdade de internationella organisationerna Intertanko och OCIMF vid ett möte arrangerat av den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA. Förslaget om ett års nådatid och andra säkerhetsrelaterade frågeställningar som togs upp vid mötet sänds vidare till EU-kommissionen för eventuella åtgärder.