Lägre vinst för Lauritzen

J Lauritzen-koncernen redovisar en vinst på USD 59 miljoner för första halvåret, mot USD 156 miljoner för motsvarande period 2005. Framför allt har kylverksamheten drabbats av lägre rater. Däremot gick Lauritzen Bulkers bättre än väntat. Lauritzen Kosan och Lauritzen Tankers levde upp till förväntningarna. Lauritzen Kosan har deklarerat två optioner på nybyggen has IHP Heavy Industries i Korea. Sammanlagt har man åtta etylentankers i beställning. Totalt har Lauritzenkoncernen 23 fartyg i orderboken, varav 13 bulkfartyg och åtta produkttankfartyg, en del ägda och andra inchartrade.