Lägre vinst för estniska lotsbolaget

Det estniska statliga lotsbolaget AS Eesti Loots (Estonian Pilot) hade enligt nyhetsbyrån BNS en omsättning på EEK 144,6 miljoner (EUR 9,2 miljoner) i fjol, en minskning med EEK 6 miljoner (EUR 383.500) i jämförelse med året innan. Bolaget nådde en vinst på EEK 45,2 miljoner (EUR 2,9 miljoner), vilket är 5,2 procent mindre än 2005.I fjol gjorde Eesti Loots 16.693 lotsningar, 1.874 lotsningar färre än året innan. Minskningen lär fortsätta, eftersom reglerna för lotsdispenser till befälhavare och överstyrmän på utländska fartyg ändrades 2005. Efter det har många finska befälhavare och överstyrmän utnyttjat möjligheten och antalet lotsningar i passagerarhamnen i Tallinn – Vanasadam (Old City harbour) – blev 44 procent färre i fjol jämfört med 2005.