Lägre vinst för Broström

Det första kvartalet i år började svagt på Broströms fraktmarknad för sedan gradvis förbättras. Samtidigt stördes operationerna av stormar och strejker i vissa europeiska hamnar. Sammantaget ledde detta till att bolaget redovisar en vinst efter skatt på 151 miljoner kronor, 105 miljoner koronr lägre än för motsvarande kvartal förra året. För helåret har man en fortsatt gynnsam prognos.