Lägre resultat för Gotlandsbolaget

Gotlandsbolaget redovisar ett resultat före skatt på 70 miljoner kronor för 2011, 39 miljoner kronor lägre än året innan. Rörelseresultatet blev 21 miljoner kronor jämfört med 143 miljoner kronor 2010. Resultatet påverkades bland annat med en snabbare avskrivningstakt för produkttankfartygen vilket ökade avskrivningarna med 30 miljoner kronor. Egenkapitalet har minskat något till 2.088 miljoner vilket gör att styrelsen föreslår en lägre utdelning, 3,90 kronor per aktie jämfört med 4,15 kronor förra året.Rederiets flotta består idag av 4 färjor, 1 ro-ro-fartyg, 6 helägda tankfartyg, 6 hälftenägda tankfartyg samt 4 mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftsektorn.