Lägre vinst och högre omsättning för Gotlandsbolaget

Gotlandsbolaget, som har 1 maj–30 april som räkenskapsår, redovisar en vinst före skatt på 266 miljoner för delårsperioden 1 maj–31 december 2004. Motsvarande siffra 2003 var 359 miljoner kronor, men då ingick vinst på försäljning av fartyg med 197 miljoner kronor. I det nu redovisade resultatet ingick vinst på aktieföräljning med 97 miljoner kronor. Nettoomsättningen steg från 723 miljoner kronor till 869 miljoner kronor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.