Ryskflaggat fartyg under passage i Öresund.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kritiken: ”Sanktionerna på gränsen till meningslösa”

I helgen trädde EU-ländernas nya sanktioner mot ryska transporter i kraft. Men nu kommer kritik mot att alla undantag gör sanktionerna verkningslösa och att ryska fartyg ändå anlöper svenska hamnar.

Det är Ekot i Sveriges Radio som under fredagen berättar om ett utbrett missnöje i Sverige med hur de av EU beslutade sanktionerna mot ryska transporter fungerar. I onsdags anlöpte exempelvis det ryskflaggade fartyget Oniks till Oxelösund för att lossa aluminium eftersom fartyget fått dispens.

– Eftersom vi är en allmän hamn har vi ingen möjlighet att neka fartyg att angöra, säger Douglas Heilborn, Oxelösunds hamns vd Douglas Heilborn till Södermanlands Nyheter.

Många undantag

Det är myndigheten Kommerskollegium som fått i uppdrag av regeringen att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april. I det arbetet ingår att de juridiskt ska bedöma ansökningar om undantag från sanktionerna, exempelvis för fartyget som anlöpte Oxelösund.

– Det är den ansökan som kommit in hittills och som vi också beviljat. Vi har rätt att fatta beslut om undantag i Sverige för ansökningar som kommer in till oss, säger Michael Koch, chef för Enheten för internationell handelsutveckling till Sveriges Radio.

Enligt Kommerskollegium kan tillstånd att anlöpa svensk hamn ges på vissa grunder, exempelvis vid inköp, import eller transport till EU av naturgas och olja, om det finns humanitära skäl samt för farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter. Varför EU beslutat om dispens för just aluminium är dock oklart.

Hamnarbetarförbundet vill förändra blokaden

Att det finns så många undantag från sanktionerna har fått Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse att i veckan diskutera eventuella förändringar av den blockad mot fartyg på väg till och från Ryssland, ryskt gods, samt fartyg som är ryskflaggade, ryskägda eller ryskkontrollerade som fackförbundet införde den 28 mars

 – Vi har analyserat EU:s nya sanktionspaket och ser att det är väldigt urvattnat. För oss i hamnarna skulle förbudet mot endast ryskflaggade fartyg innebära att vi missar målet avsevärt jämfört med vår pågående blockad. Situationen i Ukraina med mord och övergrepp på civila visar på fortsatt behov av våra sympatiåtgärder, säger Martin Berg, förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet i ett pressuttalande och fortsätter: 

– Vår blockad ligger kvar tillsvidare och vi uppmanar andra organisationer och svenska staten att följa samma exempel, säger han.

Transport inför blockad 1 maj

Från och med den 1 maj har även Transportarbetarförbundet varslat om en blockad. Enligt Tommy Wreeth, ordförande i Transportarbetarförbundet, är tanken att varslet ska ligga kvar, men frågan ska diskuteras vidare i nästa vecka.

– Jag tycker inte de fungerar alls (sanktionerna), utifrån att man lagt en sanktion som i första läget undantar halva ryska handelsflottan eftersom den är bekvämlighetsflaggad. I andra steget undantar man 80 till 90 procent av det gods som går till Sverige via undantagen från olika godsslag så den är totalt urvattnad, på gränsen till meningslös, säger han.