Konkurrensmyndighet vidtar ingen åtgärd mot Color Line

Norska Konkurransetilsynet lämnar Fjord Lines anmälan av Color Line utan åtgärd. Fjord Line hävdar att Color Line missbrukat sin dominerande ställning och försöker konkurrera ut Fjord Line genom att köra sin linje Bergen–Stavanger–Hirtshals medvetet med förlust. Myndigheten säger att man nu genomfört en omfattande analys av Color Lines kostnader och intäkter på rutten för perioden 1 maj 2005 till den 30 april 2006 och inte funnit att konsumenterna blivit skadelidande och att Color Line inte brutit mot lagen.Till Bergens Tidende säger nu rederiets informationsdirektör Helge Otto Mathisen att man nu överväger att sätta in fler fartyg på linjen. Color Lines förnyelseprogram gör att man kommer att frigöra ett antal färjor, bl.a. ”Kronprins Harald”, efterhand som nybyggena levereras.Fjord Line reagerar starkt på Konkurransetilsynets beslut och säger i ett uttalande att man överväger att överklaga. Man anser att myndigheten gett Fjord Line rätt i sak, men att man sedan gör en annan juridisk värdering än rederiet. Fjord Line hävdar att konsumenterna lider skada såväl på kort som lång sikt. Man menar också att Konkurransetilsynet inte tagit tillräcklig hänsyn till fördelningen av uppstartskostnader och att Fjord Line tvingades reducera sin kapacitet i Danmarkstrafiken, vilket lett till ökade intäkter för Color Line.