Kanton och Göteborg är systerhamnar

Hamnarna i Guangzhou (Kanton) och Göteborg har skrivit ett systerhamnsavtal som bl.a. omfattar erfarenhets- och kunskapsutbyte samt marknadsföring av handel och sjöfart mellan hamnarna. Den första reguljära förbindelsen mellan hamnarna dateras till 1731. Ostindiefararrepliken ”Götheborg” beräknas anlöpa Guangzhou i juli nästa år.