Ingen gång- och cykelbro i Göteborg

Halvmiljardsatsningen på en gång- och cykelbro över Göta Älv i centrala Göteborg stötte på patrull också i Miljööverdomstolen, dit kommunen hade överklagat en dom från Miljödomstolen.Miljööverdomstolen håller med den lägre instansen om att sjöfarten som riksintresse väger tyngre än Göteborgs utvecklingsmöjligheter i det här ärendet. Flera instanser, däribland Länsstyrelsen, Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) har avstyrkt en bro, bland annat på grund av ökade olycksrisker och begränsningar för sjöfarten. Domstolen öppnar dock för ett framtida godkännande av en bro, förutsatt att Frihamnen inte längre används för större fartyg och att en brokonstruktion uppfyller av Transportstyrelsen högt ställda säkerhetskrav.