Fotograf: Methanex

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Skeppsbyggnad

Marinvest beställer metanoltankers

Kanadensiska Waterfront Shipping beställer via partners sex metanoldrivna tankfartyg. Göteborgsbaserade Marinvest kommer att äga två av fartygen.

Det kanadensiska rederiet Waterfront Shipping har skrivit ett avtal med de tre rederierna Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Westfal-Larsen & Co A/S och delvis Göteborgsbaserade Marinvest/Skagerack om att investera i sex nya produkttankfartyg (med en option på ytterligare tre) för leverans 2016. De tre nämnda rederierna kommer att äga två fartyg var, inklusive en option. Dealen är att Waterfront ska chartra samtliga fartyg och de kommer att trada worldwide, däribland inom nordamerikanska och europeiska SECA-områden.

Vill inte avslöja priset

– Detta är en fortsättning på det samarbete vi har med Waterfront, vi äger redan tre fartyg tillsammans. Fartygen fraktar metanol på ena benet och på ballastseglingarna rena produkter som nafta, gasolja och bensin, säger Lars Mossberg, vd för Marinvest, till Sjöfartstidningen.

Lars Mossberg vill av konkurrensskäl inte uppge priset för de nyligen beställda fartygen utan konstaterar:

– Det rör sig om en betydande investering och det skulle inte ha varit genomförbart utan goda bankkontakter och ett långt charteravtal med Waterfront. Vi har option på ytterligare ett fartyg och vi behöver lämna besked om den i början av året.

Maskiner från MAN

Produkttankfartygen ska byggas på Hyundai Mipo Dockyard (Westfal-Larsens och Marinvest/Skageracks fartyg) och Minaminippon Shipbuilding (MOL:s fartyg). Fartygen på 50.000 dwt kommer att få MAN ME-LGI- flexfuel-huvudmaskiner som kan drivas på metanol, tjockolja, marin diesel och gasolja.

– Westfal-Larsen kommer att ha alla varvskontakter för fartygen som byggs på Hyundai Mipo, de har byggt åtta liknande fartyg tidigare och en bra erfarenhetsbank, säger Lars Mossberg och fortsätter:

– Det blir lågvarviga huvudmaskiner från MAN och de kommer att gå på ren metanol, alltså inte DME (dimetyleter red. anm.).

Det är dyrare att beställa en flexifuel-lösning jämfört med ett standardmaskineri, men Lars Mossberg vill inte uppge hur mycket dyrare det blir.

– Det är en betydande summa, mer vill eller kan jag inte säga.

Marinvest och Skagerack Invest Ltd. äger tidigare (exklusive de 50/50-ägda fartygen med Waterfrontfart) tio tankfartyg.

Lovande alternativ

Waterfront Shipping ägs av Methanex Corporation, en stor producent och leverantör av bland annat metanol, kemikalier och rena petroleumprodukter. Målsättningen verkar vara att fartygen ska drivas på just metanol – och rederiet lär kunna ”pressa ner” bunkerpriserna hos huvudägaren vilket innebär fördelar mot konkurrenter.

– Vi tycker det är väldigt spännande att fortsätta investera i metanolbaserat marint bränsle. Metanol är ett svavelfritt bränsle som ger många fördelar, däribland för miljön. Med ökade bränslekostnader och kommande regelkrav (däribland SECA, red. anm.) som kräver att vi använder renare bränslen så är ett metanolbaserat bränsle ett lovande alternativ som minskar både utsläpp och bränslekostnader, säger Jone Hognestad, president, Waterfront Shipping som idag kontrollerar en flotta på 18 produkt- och kemikalietankfartyg på mellan 3.000 och 49.000 ton dödvikt.

Stena i stort projekt

Med anledning av att nya hårdare svavelregler för fartygsbränsle börjar gälla i de europeiska SECA-områdena (Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen) den första januari 2015 har val av bränsle/reningsteknik blivit en het potatis.

Bland rederierna som tittar på just metanol som bränsle finns Stena Line som tidigare i år installerade nya hjälpkärror på Stena Scanrail med metanoldrift. Metanolprojektet har fler intressenter än Stena. Bakom projektnamnet Spireth finns också Wärtsilä, Lloyds’ Register, SSPA, Scandinaos, Methanex och Haldor Topsoe.