Jönsson Novabolagen köper skeppsmäkleri

Jönsson Novabolagen AB köper logistikföretaget Becoship AB i Karlshamn med fyra anställda. Becoship bedriver speditions-, skeppsmäkleri- och klareringsverksamhet.Jönsson Novabolagen bedriver sedan ett antal år en linjetrafik för sågade trävaror från Karlshamn till framför allt södra England.Inom koncernen hanteras årligen närmare 1 miljon kubikmeter sågade trävaror.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.