Hurtigrute-affär på måndag

Hurtigruten-koncernen, som är resultatet av sammanslagningen av Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) och Ofoten of Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS) kommer att lokaliseras till Narvik. Ett slutligt godkännande från aktieägarna väntas på måndag. I överenskommelsen ingår också en riktad emission på NOK 300 miljoner för att skapa balans mellan aktieägarna i det nya bolaget.