Fotograf: Wikimedia Commons

Kategori: Hamn/Logistik | Haveri

Södertäljebron i drift på måndag

Här kommer nya, glädjande besked om den skadade motorvägsbron i Södertälje: enligt Trafikverket kommer bron att tas i drift igen nu på måndag klockan 05.

Beskedet betyder att reparationerna av bron gått något fortare än beräknat, och att Trafikverket och dess entreprenörer kommer att utföra det sista arbetet under den kommande helgen.

Förutsatt att inget oförutsett inträffar betyder det också att sjöfarten som trafikerar Mälaren kan andas ut, och att den reparerade lyftbron – som har en högsta segelfri höjd på 26 meter och öppnas cirka 250 gånger per år – på nytt kan öppnas för fartygspassager när så behövs.

Motorvägsbron över Södertälje kanal har varit stängd för fordonstrafik och heller inte kunnat öppnas för fartygspassager sedan midsommarafton då den skadades allvarligt i samband med en lastbilsolycka, något som inneburit problem och merkostnader för Mälarens sjöfartsaktörer.