Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Hoppas på beställning nästa år

Helsingforsvarvet siktar på comeback inom marknaden för färjor och kryssningsfartyg.

Efter leveransen av Polaris har Arctech Helsinki Shipyard fem isbrytande fartyg i order. Orderboken sträcker sig för närvarande till 2018. 

– Vi tittar kontinuerligt på den arktiska marknaden, men inte enbart på den. Vi offererar också färjor och kryssningsfartyg och hoppas på att ta hem nya order, säger Esko Mustamäki.

Marknadsför åter aktivt

Även om Arctech Helsinki Shipyard under de senaste åren varit nischat på isbrytande fartyg och en stor del av beställningarna har kommit från Ryssland, säger Esko Mustamäki att varvet aldrig har beslutat att inte längre bygga passagerarfartyg och färjor.

– Vi har inte heller marknadsfört dem aktivt, men nu gör vi det igen. När man ser på världens varvsverksamhet är kryssningssidan det enda delområdet som går bra.

Han säger till Sjöfartstidningen att varvet har flera projekt på gång inom denna sektor.

– Vi hoppas på att få någon beställning under nästa år. För närvarande tittar vi mera på bilfärjor än på kryssningsfartyg.

Byggt färjor tidigare

Ända fram till att STX Finland och ryska United Shipbuilding Corporation bildade det gemensamt ägda Arctech Helsinki Shipyard i slutet av 2010 hörde färjor och kryssningsfartyg till Helsingforsvarvets huvudprodukter vid sidan om isbrytande fartyg. Så sent som 2008 levererade Helsingforsvarvet färjorna Viking XPRS till Viking Line och Baltic Princess till Tallink och i början av 2009 Armorique till Brittany Ferries. Den hittills sista kryssningsfartygsleveransen från Helsingforsvarvet var Carnival Miracle 2004.

Sedan 2014 är Arctech Helsinki Shipyard helägt av United Shipbuilding Corporation.