Hapag-Lloyd sänker löner

Det krisdrabbade linjerederiet Hapag-Lloyd skär nu i lönekontot för alla, i land så väl som till sjöss. Styrelseledamöter får sina arvoden sänkta med 20 procent, verkställande direktörers löner sänks med 15 procent, andra i företagsledningar får acceptera 10 procents sänkning, löner för chefer på mellannivå sänks med 7,5 procent och övriga får 5 procent mindre.Enligt rederikoncernen krävs dessa nedskärningar för att uppfylla den tyska statens villkor för att ställa upp med lånegarantier på EUR 1,2 miljarder.