Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Folk/företag | Politik

Han efterträder Zetterdahl

Regeringen har i dag utsett Ove Eriksson som tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. 

Ove Eriksson tillträder tjänsten 1 maj 2017, då nuvarande generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahls förordnande löper ut. Ove Eriksson tillfälliga tjänst löper till dess att en ny generaldirektör har utsetts av regeringen. Ove Eriksson är i dag anställd som avdelningsdirektör på Sjöfartsverket. 

Ann-Catrine Zetterdahl har varit generaldirektör för Sjöfartsverket sedan 2010. Hennes förordnande förlängdes förra våren till den 30 april 2017.