Andreas Carlson (KD) är Sveriges nya infrastruktur- och bostadsminister.

Fotograf: Kristdemokraterna

Kategori: Politik

Han blir Sveriges nya infrastrukturminister

Under tisdagen presenterade Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson (M) sin regering. Rollen som infrastruktur- och bostadsminister gick till Andreas Carlson (KD).

I och med regeringsskiftet får nu den tidigare infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) lämna över stafettpinnen till Andreas Carlson (KD) som utses till  infrastruktur- och bostadsminister, vilket betyder att ansvaret för både infrastrukturpolitiken och bostadspolitiken slås samman till en roll. 

Suttit i riksdagen sedan 2010

Andreas Carlson kommer att arbeta på det nya Landsbygds- och infrastrukturdepartementet som kommer att styras av landsbygdsminister Peter Kullgren, även han Kristdemokrat.

Andreas Carlson är född 1987 i Mullsjö kommun i Jönköpings län och har varit riksdagsledamot sedan 2010 då han gick in och ersatte Stefan Attefall (KD) som blev utsedd till civil- och bostadsminister i regeringen Reinfeldt. Mellan 2015 och 2022 var Andreas Carlson gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen samt rättspolitisk talesperson för partiet.

”Vi ser fram emot samarbetet”

Under onsdagen välkomnade Föreningen Svensk Sjöfart både Andreas Carlson och finansminister Elisabeth Svantesson (M) till sina nya uppdrag.

– Vi ser mycket fram emot att samarbeta med de nya ministrarna. Vi hoppas att regeringspartierna nu gör vad de har lovat för att säkerställa att antalet svenskflaggade fartyg ökar. Bland annat har partierna tidigare aviserat att man önskar att farledsavgifterna för handelssjöfarten inte ökar. Flera av partierna har också sagt att man vill utveckla tonnageskatten, avskaffa stämpelskatten och införa en långsiktig och förutsägbar nettomodell för sjöfarten. Från sjöfartens sida har vi därför förhoppningar om att den nya infrastrukturministern och den nya finansministern kommer att genomföra de förändringar som kan öka konkurrenskraften för sjöfarten och som identifierats som hinder för fler svenska fartyg, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i ett uttalande.