Fotograf: Vogler / Wikimedia

Kategori: Folk/företag | Politik

Göteborgare blir ny infrastrukturminister

Anna Johansson (S) utsågs på fredagen överraskande till ny infrastrukturminister efter Catharina Elmsäter-Svärd (M) när statsminister Stefan Löfven gav sin regeringsförklaring. Anna Johansson har närmast varit biträdande kommunalråd i Göteborg.  

Anna Johansson är född 1971 och har bland annat varit ordförande för Göteborgs arbetarkommun och suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse. 

Sedan 2009 har hon varit biträdade kommunalråd i Göteborg med med ansvar för förskola/skola, barn/unga samt frågor som rör fritid. Anna Johansson är för övrigt dotter till Göteborgs tidigare kommunstyrelseordförande och ”starke man” Göran Johansson. 

Oklar inställning

Det återstår att se vilken inställning till den svenska sjöfarten den nye infrastrukturministern har. En fingervisning om vad Socialdemokraterna generellt anser om olika sjöfartsfrågor – när de suttit i opposition – fick Sjöfartstidningen i juni i samband med en intervju med Anders Ygeman (S), dåvarande ordförande i riksdagens trafikutskott.

På frågan om om vad som är viktigast för svensk sjöfart svarade då Anders Ygeman:

– Det är att få till stånd en beskattning som gör att våra fartyg och rederier beskattas likvärdigt med de i våra grannländer, det vill säga tonnageskatten.

”Blir en icke-fråga” 

Han utvecklade resonemanget på följande sätt: 

– Det är mycket troligt att tonnageskatten införs om vi kommer till makten, för fortsätter det så här en mandatperiod till är det en icke-fråga. Då finns det ingenting kvar att beskatta. Det är den yttersta konsekvensen, att fartyg efter fartyg försvinner. Då är det snart bara Vägverket kvar med svensk flagg. 

På frågan om hur regelverket för de inre vattenvägarna ska utformas svarade Anders Ygeman (S) så här:

– Utgångspunkten är att regelverket ska vara så likt andra länders som möjligt, annars är det ingen poäng med att ha ett EU-direktiv, då kunde vi ha hittat på våra egna regler. 

Kritisk

Slutligen kan nämnas att Anders Ygeman (S) – som på fredagen utsågs till inrikesminister i Stefan Löfvens nya regering – i somras var mycket kritisk till den dåvarande regeringen: 

– Den här regeringen har gjort sitt yttersta för att missgynna både sjöfarten och järnvägen. Man har förhandlat bort Sveriges sjöfartsintressen och fått svaveldirektivet, man har inte genomfört tonnageskatten och man har inte kompenserat för svaveldirektivet som man lovade. På järnvägssidan har man dubblat banavgifterna, på vägarna har man inte lagt på en krona samtidigt som regeringens passivitet i EU när det gäller den olagliga konkurrensen från utländska lastbilar har pressat ner priserna på lastbilstransporter. Så både sjöfarten och järnvägen har blivit dyrare, medan väg har blivit billigare.

Inget om sjöfart

I sin regeringsförklaring pratade Stefan Löfven för övrigt en hel del om infrastruktursatsningar, där han bland nämnde att underhållet av järnvägen ska förbättras. Han nämnde dock ingenting specifikt om sjöfarten.

Mikael Damberg (S) blir näringsminister med ansvar för Näringsdepartementet.