Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Regelverk

Hallå där, Bengt G. Sangberg!

Hallå där, Bengt G. Sangberg – Marine Chief Executive Denmark & Sweden på Bureau Veritas, som har ambitionen att expandera sin verksamhet i Sverige.

Hur vill ni växa i Sverige?

– Det som Bureau Veritas bland annat vill fokusera på under 2013 är att få en större del av nybyggnationsmarknaden i Sverige. Jag tycker att nybyggnation får alltför lite uppmärksamhet, det finns fortfarande mycket kompetenskrav i Sverige på nybyggnadssidan, bland annat hos Swede Ship Marine, Dockstavarvet och Karlskronavarvet.

Exempel på era senaste referenser i Sverige?

– Bureau Veritas har klassat den nya färjan Uraniborg som går mellan Landskrona och Ven. Vi är också klassningssällskap för den nya Vätternfärjan som ska trafikera mellan Gränna och Visingsö.

Kan nybyggnadsmarknaden i Sverige växa?

– Jag tror att den är rätt konstant i Sverige. Men om den svenska kronan blir mer konkurrenskraftig kanske även marknaden kan bli större.

Vilka åtgärder vidtar ni?

– Vi vill anstränga oss ännu mer på att upprätta ett bra förhållande till spelarna på nybyggnadsmarknaden. Dels marknadsför vi vår kompetens, dels förstärker vi vårt nätverk av lokala inspektörer.

Hur stärker ni ert nätverk?

– Den 1 april startar en ny surveyor på östkusten som även har kompetens inom nybyggen.