Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Grönt ljus för ekonomiskt stöd till Gotlandstrafiken

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet, det efter att EU-kommissionen gett sitt godkännande. Det meddelade regeringen i ett pressmeddelande under fredagen.

Det kom en tidig julklapp under fredagen till alla som reser till och från Gotland med färja, det genom ett beslut om en förordning om statligt stöd till den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet, i enlighet med förslaget som regeringen la fram i sin höständringsbudget i september för att underlätta situationen med ökade frakt- och biljettpriser.

– Priserna för färjetrafiken till och från Gotland har ökat. Det ekonomiska stödet ger bättre förutsättningar att undvika ytterligare prishöjningar för färjeresenärer till och från Gotland, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Ska mildra extraordinära prisökningar

Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och biljettpriser som har blivit en effekt av de extraordinära prisökningarna på naturgas i förhållande till andra drivmedel till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

EU-kommissionen har inte haft några invändningar mot att ge ett stöd till färjetrafiken till och från Gotland, vilket var en förutsättning för att stödet skulle kunna bli verklighet. 

Trafikverket ansvarar för prövning

Enligt kommissionens beslut får stödbeloppet per enskild mottagare inte överstiga totalt 2 miljoner euro, inräknat andra stöd som har beviljats enligt samma bestämmelser, såsom det tidigare elstödet. Trafikverket ska ansvara för prövning, utbetalning och uppföljning av stödet.

Regeringen uppger vidare att stödets storlek ska beräknas utifrån företagets förbrukning av naturgas under perioden 1 februari 2022–31 december 2022. Stödet ska motsvara skillnaden i genomsnittligt pris för företagets inköp av sådan gas under perioden 1 februari 2022–31 december 2022 jämfört med det genomsnittliga priset under samma period 2021.