Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Färjetrafik | Politik

Ekonomiskt stöd till Gotlands färjetrafik

Regeringen föreslår i sin höständringsbudget ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för 2023 till färjetrafiken till och från Gotland. Detta för att underlätta situationen med ökade frakt- och biljettpriser.

Frakt- och biljettpriser för färjetrafiken till och från Gotland har ökat, skriver regeringen i ett pressmeddelande. För att underlätta situationen föreslår regeringen ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för 2023 till färjetrafiken till och från Gotland. Stödet förutsätter ett snabbt godkännande från Europeiska kommissionen.

Påverkar gotlänningarnas ekonomi negativt

Rådande ekonomiska och geopolitiska situation i kombination med ökad inflation har bidragit till att lyfta frakt- och biljettpriserna för färjetrafiken till och från Gotland till allt högre nivåer, skriver regeringen.

– Ökade frakt- och biljettpriser för färjetrafiken till och från Gotland har påverkat den ekonomiska situationen negativt för Gotlands bofasta. Det föreslagna stödet ger bättre förutsättningar att begränsa eller undvika ytterligare prishöjningar för färjeresenärer, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Måste godkännas av EU

Regeringens förslag om ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för 2023 till färjetrafiken till och från Gotland förutsätter ett snabbt godkännande enligt EU:s bestämmelser om statligt stöd.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i den kommande höständringsbudgeten för 2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.