Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Göteborg får EU-pengar för LNG

EU ger 305 miljoner till Göteborg och Rotterdam för att bygga upp en fungerande LNG-infrastruktur.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rande LNG-infrastruktur.

2015 närmar sig med stormsteg och därmed också införandet av de skärpta svavelreglerna i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. LNG, flytande naturgas, nämns som ett av bränslealternativen för sjöfarten tillsammans med diesel och metanol.

Fortfarande saknas en infrastruktur för distribution av LNG i de här farvattnen i större skala, det försöker nu EU ändra på genom att stödja LNG-projekt i Göteborgs hamn och Port of Rotterdam med sammanlagt 305 miljoner. I ett gemensamt projekt ska hamnarna med samarbetspartners bygga upp ett nätverk för distribution av flytande naturgas. Stödet ligger inom TEN-T, merparten av pengarna som ska investeras i Göteborg går till Swedegas och Vopak.

Miljardsatsning

I LNG-samarbetet ingår förutom hamnarna också gasinfrastrukturbolagen Gasunie, Nederländerna och Swedegas som äger det svenska stamnätet för gas samt Vopak som levererar tanklagringstjänster. Den planerade anläggningen i Göteborg ska byggas i Skarvikshamnen och stå klar 2015 och ägas av Vopak och Swedegas.

– Det blir en investering i miljardklassen. I dagsläget är det inte bestämt exakt hur ägandefördelningen mellan bolagen ska se ut mer än att vi båda blir stora investerare, säger Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Swedegas ser den här satsningen som en naturlig utveckling. Eftersom vi har stamnätet för gas i Sverige försöker vi tänka mer i system och hitta synergier mellan terminaler och nät. Terminalen i Göteborg ska förse både sjöfarten och industrin med gas. För vår del är Göteborg ett naturligt val med bra infrastruktur i form av tåg, järnväg och sjöfart.

I Rotterdam äger Gasunie och Vopak Gateterminalen, dit stora kvantiteter LNG kommer från hela världen. Båda företagen planerar att utöka anläggningen med en omlastningsterminal för LNG. Detta möjliggör export av LNG för vidare leverans till mottagningsterminaler, som den anläggning Vopak och Swedegas planerar i Göteborg.

– Det är detta själva EU-stödet handlar om, EU vill gärna se att nätverk byggs upp för LNG, säger Cecilia Carlsson, informationschef Göteborgs Hamn, till Sjöfartstidningen.

Saknas tillstånd

Den planerade anläggningen i Göteborg ska byggas i anslutning till Vopaks anläggning i Skarvikshamnen och stå klar 2015. Kapaciteten kan komma att uppgå till totalt 30.000 kubikmeter, med möjlighet till utökning i takt med att marknaden utvecklas. Bunkringen kommer att ske ship-to-ship. Terminalen i Göteborgs hamn kommer att bygga på principen ”open access”, vilket innebär att alla som är intresserade av att leverera LNG till den svenska marknaden kan köpa kapacitet i terminalen.

Den 11 september 2013 lämnades tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning för LNG-terminalen till länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

– Vi hoppas att få besked så snart som möjligt. Ska vi kunna leverera LNG till 2015 så behöver vi börja bygga framåt vårkanten, säger Saila Horttanainen.

Om och när anläggningen står klar ska den bestå av vakuumisolerade, trycksatta lagringstankar och en lagringscistern. Cisternen är planerad att bli av typen ”full containment tank” vilket betyder att den har en inre tank av rostfritt stål för den nedkylda vätskan och ett yttre hölje av armerad betong.

Idag finns det LNG-terminaler i bland annat Belgien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien och Storbritannien.

Även Gävle med på kartan

Enligt Saila Horttanainen på Swedegas tittar även bolaget på att bygga en terminal för LNG i Gävle hamn och ett gasnät för natur- och biogas ut mot Bergsslagen. 

– Vi för diskussioner med flera intressenter. Tanken är man ska kunna mata in både biogas och LNG och terminalen ska serva både industrin och sjöfarten. Om terminalen blir av är den tänkt att drivas enligt open access-principen. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]