191024-Swedegas. Bunkring med nya kunden Gasum. Bild: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Fotograf: Cicci Jonson, Bilduppdraget

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Tank

Gasum avtalar med Swedegas om LNG-bunkring

Gasum har avtalat om användning av Swedegas gasinfrastruktur vid kajen i Göteborgs Energihamn för bunkring av LNG-drivna fartyg.

Vid kajplats 519 och 521 i Göteborgs Energihamn ger Swedegas sina kunder möjligheten att bunkra LNG och flytande biogas (LBG) samtidigt som fartygen lastar och lossar.

Tern Ocean

Gasums första LNG-bunkring från Swedegas anläggning gjordes den 24 oktober till Terntanks produkttankfartyg Tern Ocean. Fartyget går i trafik för Preem. Swedegas gasinfrastruktur i Energihamnen gör det möjligt för Gasum att bredda sitt utbud för att möta den ökande efterfrågan på LNG inom sjöfarten, uppger företaget.

– Under flera år har vi bunkrat LNG längs kajen på olika platser i Norden. Fördelen med upplägget i samarbetet med Swedegas är att våra kunder kan lösa två problem på en gång, tanka bränsle och hantera last. Ökad driftseffektivitet är viktigt inom sjöfartssektorn och vi är glada över att kunna möjliggöra detta, säger Jacob Granqvist, försäljningschef på Gasum, i ett pressmeddelande.

Även LBG

LNG-anläggningen kan även användas för lagring och transport av LBG. Det innebär att fartygen även kan bunkra LBG.

– Vi är väldigt glada över att kunna bidra till utvecklingen av gasinfrastrukturen för sjöfarten i norra Europa. Genom att ingå ett avtal med gasleverantörer som Gasum kan man även främja slutkundernas möjlighet att köpa LNG eller LBG till konkurrenskraftiga priser, säger Peter Blomberg, chef för affärsutveckling och innovation på Swedegas.