GL:s arbetsråd tar strid mot BV

Arbetsrådet för de anställda på klassificeringssällskapet Germanischer Lloyd har under ett extrainkallat möte kring budgivningen om GL, tagit avstånd från franska Bureau Veritas som är en av intressenterna om ett övertagande. I ett uttalande konstaterar arbetsrådet:– Vi måste påminna aktieinnehavarna om det tunga ansvar de tar genom att sälja sina andelar och därigenom styckar upp en central aktör i den tyska och internationella maritima industrin. Sanningen är att BV vill utveckla sitt världsomfattande service nätverk på GL:s bekostnad.Arbetsrådet konstaterar vidare att fartygsklassifikation är en liten marknad för BV och tillägger:– BV är extremt profitorienterat. Från arbetsrådets synvinkel går inte trygghet och profithunger särskilt väl ihop.