Kategori: Miljö

Ystads hamn tar strid om luftutsläpp

Med rubriken ”Ystads hamn är inte boven” vill hamnledningen inför allmänhet och politiker nyansera hamnverksamhetens miljöpåverkan.

I en egen mätning som genomförts under ett halvår framkommer att det inte går att koppla höga partikelhalter i centrala Ystad direkt till hamnens verksamhet, vilket tidigare har antagits.

”De nya mätningarna av luftkvaliteten i stadsdelen Östra Förstaden, drygt 500 meter från färjeläget, visar att den högsta halten av skadliga partiklar uppmätts när vinden legat på från trafikleden Dragongatan öster om centrum. 

Likaså visar sig mätvärdena för stoftpartiklar vid samma mätstation oftare ligga under medelvärdet när vinden ligger på från hamnen, det vill säga från sydväst”, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Hamnen hänvisar också till en undersökning från 2007 som visar på att endast 13 procent av all trafik på Dragongatan kommer från färjorna.

Trots den senaste mätningen fortsätter hamnen med olika miljöförbättringar, senast i augusti 2012 ska bland annat en anläggning för landström till alla färjor vara i full drift. Hamnledningen ger dock en passning till lokalpolitikerna:

”Slutsatsen av den aktuella undersökningen blir därför att fokus hädanefter måste läggas på att först och främst hantera trafiken på land, i och omkring Ystad, för att förbättra den lokala luftkvaliteten.”