Elmsäter-Svärd tar strid om svavel

Infrastrukturminister Catharina Elsmäter–Svärd och handelsminister Ewa Björling skriver i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet att Sverige inte kan acceptera IMO-beslutet om max 0,1 procents svavel i fartygsbränslet i Östersjön från och med 2015. De skriver ”Då basindustrin har en global konkurrenssituation innebär de skärpta kraven att upp till 20.000 jobb i den norrländska glesbygden riskerar att försvinna.” och ”Det finns en risk för överflyttning av transporter från sjöfart till andra transportslag på land, med ökade koldioxidutsläpp som följd. Således riskerar miljön att försämras snarare än förbättras.”Regeringen arbetar nu för att ett årtal för genomförande av beslutet inte förs in i EU:s svaveldirektiv. Men det brinner i knutarna, och det är många hinder på vägen. Under en konferens i Trelleborg i fjol sade bland annat Laranjeira Anselmo, från EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, förkortat DG Move, följande:– För en gångs skull känns det skönt att kunna säga att det här är inte vårt fel, EU-kommissionen hade inget med det här att göra. Beslutet togs i IMO av länder som är medlemmar i IMO och i EU, samma länder som nu kommer och vill försöka kringgå beslutet.Och:– Vi känner till problemen IMO-beslutet ställer till för sjöfarten men vi känner också till problemen med övergödning, surt regn och partikelutsläpp, så vi förstår båda sidor. Nu har vi det här problemet och vi försöker hjälpa IMO att ta sig ur den röra de har skapat.