Fyra nationer utan blobb på kvalitetslista

Tyskland, Hong Kong, Norge och Storbritannien är de enda fyra nationer som klarar sig utan anmärkning i den årliga genomgång av flaggstaternas kvalitet och uppförande, flag state performance, som görs av de internationella sjöfartsorganisationerna Bimco, Intercargo, ICS/ISF samt Intertanko och där 19 olika kriterier gås igenom, från placering på Paris MOU vita och svarta listor till ratificerade konventioner till ålder på flottan. Sverige får en anmärkning just för att vara bland de 25 procent av världens handelsflottor med högst medelålder. Över 100 flaggstater finns med i genomgången. Nio flaggstater har fler än tolv svarta blobbar, som Marisec kallar sina anmärkningar, bland dem kan nämnas Albanien, Demokratiska Republiken Kongo, Honduras och Syrien.