Kategori: Regelverk | Politik | Säkerhet

Norden i topp på kvalitetslista

De nordiska skeppsregistren ligger bra till i årets ”Shipping Industry Flag State Performance Table” som produceras av de stora internationella sjöfartsorganisationerna Bimco, ISF/ICS, Intertanko samt Intercargo. Totalt listas 110 flaggstater i en tabell med 18 kriterier i kategorier, som resultat i hamnstatskontroller, ratificering av internationella konventioner, godkännande av klassningssällskap som inte är anslutna till klassningssällskapens internationella organisation IACS, medelåldern i flottan, rapportering i enlighet med krav från IMO och ILO samt deltagande i IMO-möten. Sverige, Danmark och Norge klarar sig helt utan anmärkningar. Finland är inte kvalificerat för deltagande i US Coast Guards Qualship 21-program på grund av för få anlöp. Av samma skäl finns Finland inte heller med på Tokyo MOU:s vita lista. Övriga flaggstater som klarar sig helt utan anmärkningar är Cayman-öarna, Frankrike, Grekland, Holland, Isle of Man, Japan, Liberia, Marshall-öarna, samt Storbritannien.