Shipping-organisationer reviderar kvalitetslista över flaggstater

Round Table of shipping organisations (Bimco, Intercargo, ICS/ISF och Intertanko) har uppdaterat sin tabell med kvalitetsindikatorer för flaggstater. Närmare 100 flaggstaters kvalitetsuppfyllande baseras på 18 indikatorer, som resultatet i hamnstatskontroller, icke-ratificiering av internationella konventioner, flottans medelålder etc.Sämst med tolv negativa indikatorer eller mer är Albanien, Bolivia, Kambodja, Costa Rica, Kongo, Georgien, Honduras, Indonesien, Kenya, Madagaskar, Mongolien, Sao Tome & Principe, Surinam och Syrien.Kvalitetskillnaden är relativt stor bland de stora öppna registren. Bahamas har två negativa indikatorer, Liberia fyra och Panama åtta.Bland de stora EU-registren har Grekland två negativa indikatorer, Malta sex och Cypern sju.I Nordeuropa toppar Danmark, Tyskland och Norge listan med enbart en negativ indikator, ingen finns med i US Coast Guards Qualship21-program. Samma gäller Sverige som dock fått ytterligare en negativ indikator för hög medelålder i den svenskflaggade handelsflottan. Finland har också två, dels för att man inte är med i Qualship21-programmet och dels för att man inte finns med på Tokyo MOU:s vita lista. Det senare beror sannolikt på väldigt få anlöp av finskflaggade fartyg i asiatiska hamnar.Av övriga nordeuropeiska sjöfartsnationer har Litauen fått åtta negativa indikatorer, Polen sju, Estland och Island sex vardera, Lettland fem och Ryssland fyra.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]yra.[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]