Fransk order på Deltamarins handysize bulker

Det franska rederiet Louis Dreyfus Armateurs beställer fyra handysize bulkfartyg av Deltamarins B.delta-design från det kinesiska varvet Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. Deltamarin kommer att ta hand om såväl grundläggande design som detaljkonstruktion och teknisk upphandling. Vidare kommer Deltamarin att ha ett team på plats i Kina.Detta är den första ordern på Deltamarins standardbulkfartyg av typen B.delta37. Den 180 meter långa och 30 meter breda konstruktionen har en dödvikt på cirka 40.000 ton. Fartygen får fem lastrum med en totalvolym om 50.000 kubikmeter. Deltamarin har speciellt fokuserat på låg bunkerförbrukning i kombination med stort lastintag. Modellförsök visar att den optimerade skrovformen ger en dygnsförbrukning kring 18 ton och att utsläppen av CO2 kommer att reduceras med 5.000 ton per år jämfört med konventionella designer i samma storleksklass.Under de senaste tolv månaderna har sammanlagt 15 bulkfartygsnybyggen av Deltamarins design kontrakterats av olika rederier vid kinesiska varv. Dessa konstruktioner är utvecklade ur B.delta och är under byggnad vid Nantong Mingde Heavy Industry och Chengxi Shipyard. Enligt Markku Kanerva vid Deltamarin pågår förhandlingar med flera rederier om beställningar av ytterligare bulkfartyg av typen B.delta37 och supramaxtypen B.delta64.