Fransk fregatt undsätter frisläppt bulker

Den franska fregatten Nivôse har undsatt det frisläppta Bangladesh-flaggade bulkfartyget Jahan Moni med färskvatten, mat och medicinsk assistans. Fartyget har besättning på 26 bangladeshier. Jahan Moni, 44.377 ton dödvikt, kapades den 5 december i fjol 1.300 sjömil öster om somaliska Eyl.