Anke-Angela loss från grundet

Det Gibraltarflaggade torrlastfartyget Anke-Angela som gick på grund norr om Ölandsbron natten den 11 januari har nu dragits flott. Fartyget befinner sig nu i Kalmar, där dykare återigen ska undersöka skrovet. Kustbevakningen genomförde dykningar när fartyget satt fast vid grundet men upptäckte då inte några synliga skrov- eller propellerskador. Befälhavaren och överstyrmannen som misstänktes för sjöfylleri har släppts efter provtagning och förhör. Överstyrmannen har dock fått ett strafföreläggande.Anke-Angela, 1.735 ton dödvikt, är byggt 1984 och ägs av tyska Klaus-Dieter Oelze Schiffahrts. Fartyget har ett djupgående på fyra meter. Anke-Angela var på väg till Wicklow, Irland, från Mönsterås med 3.000 kubikmeter virke när olyckan inträffade.