Bulkfartyget i Stora Bält loss från grundet

Det grekiskägda bulkfartyget ”Eleftheria”, som förra söndagen gick på grund i Stora Bält, har nu bärgats. Efter att ha försökt dra loss fartyget med tre bogserare – ”Westsund”, ”Asterix” och ”Axel” – beslöt man att lossa en del av lasten, som bestod av spannmål. När man lossat 6.000–7.000 ton lyckades bärgningen. Därefter gick fartyget till Kalundborg fjord för omlastning och undersökning. Det visade sig att grundstötningen inte hade orsakat några allvarliga skador och fartyget väntas i dag återuppta sin resa från Rostock till Alexandria.