Förstörd miljö ska återställas efter oljeutsläpp i USA

Den amerikanska kustbevakningen har avsatt USD 20,3 miljoner till delstaten New Jersey för att återställa delar av Delawarefloden, en av de längsta floderna i östra USA, efter det massiva oljespillet från tankfartyget Athos 1 för sex år sedan. Pengarna kommer att gå till flera miljöprojekt. Större delen av det ekonomiska stödet går till att återställa våtmarker och gräsmarker i Salem, ett administrativt område i den sydvästra delen av New Jersey.Oljespillet omfattade 893.000 liter råolja och närmare 45 mil kust. Spillet inträffade när skrovet revs upp i samband med att Athos I försökte lägga sig vid en kaj på Citgo asfaltsraffinaderi den 26 november 2004.Pengarna kommer från en oljefond som finansieras via skatter på oljeindustrin.